Radyoloji – Clinista
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.


Tedaviler

RADYOLOJİ

radyoloji

Girişimsel Radyoloji Nedir?

Girişimsel Radyoloji Nedir?

“Girişimsel Radyoloji” (IR), kesin olarak hedefe yönelik tedavi için radyolojik görüntü kılavuzluğuna (X-ışını floroskopisi, ultrason, bilgisayarlı tomografi [CT] veya manyetik rezonans görüntüleme [MRI]) dayanan bir dizi teknikle ilgilidir.
Çoğu IR tedavisi açık ve laparoskopik (anahtar deliği) cerrahiye minimal invaziv alternatiflerdir. Birçok İR prosedürü cildin içinden hedefe doğru bir iğne geçirme ile başladığından bazen iğne deliği ameliyatı denir!

Girişimsel bir radyoloğun temel becerileri, diyagnostik görüntü yorumlama ve iğnelerin manipülasyonu ve görüntüleme kontrolü altındaki vücutta gezinmek için ince kateter tüpleri ve tellerin kullanılmasıdır.

Girişimsel radyologlar radyoloji ve girişimsel tedavi konusunda eğitimli doktorlardır. Başka hiçbir uzmanlık bu eşsiz beceri kombinasyonuna sahip değildir! IR’nin hasta yönetimi üzerinde bir etkisi olmadığı neredeyse hiç hastane tıbbı alanı yoktur. Girişimsel radyologun elindeki birçok teknik var ise de, bunlar 5 geniş kategoriye ayrılır: IR tarafından tedavi edilebilecek şartlar aralığı muazzam ve sürekli olarak genişlemektedir. Aşağıdakilerden bazılarını duymuş olabilirsiniz: Girişimsel tedavinin genellikle ilaç tedavisi ve ameliyat olmak üzere hiçbir şeyden arındırılmış çeşitli tedavi seçeneklerinden biri olduğunu bilmek önemlidir.

Her vaka kendi esasına göre değerlendirilmelidir. Bu minimal invaziv tekniklerin iyi bilinen avantajları arasında azaltılmış riskler, daha kısa hastanede kalışlar, daha düşük maliyetler, daha fazla konfor, daha hızlı iyileşme ve işe dönüş bulunmaktadır. Tedavinin etkinliği genellikle geleneksel tedavilerden daha iyidir.


Kan damarı hastalığı

Arterler

Sınırlı kan akışına neden olan arterlerin daralması (periferik vasküler hastalık):

Girişimsel radyologlar bunu, damarları (balon anjiyoplasti, PTA) ve bazen açık tutmak için stentler olarak adlandırılan metal yayları germek için balonları kullanarak tedavi ederler. Bazen arterler veya bypass greftleri aniden, ekstremiteye hızlı bir şekilde kan akışı kaybı ile bloke olur. Kan tedariği geri yüklenmediği takdirde bu amputasyona yol açabilir. Girişimsel radyologlar, küçük kateterler yoluyla pıhtı büzme ilaçlarının doğrudan arter içine infüzyonuna yardımcı olarak birçok uzuvdan tasarruf sağlayabilirler.

Rüptür ve kanama riski altında olan genişletilmiş arterler (anevrizmalar): IR’ler, damarları stent grefti olarak adlandırılan bir tüple yeniden tedavi ederek tedavi ederler.

Kanama (hemoraji):
Bu, IR tarafından tedavi edilen en yaygın vasküler acil durumdur. Hemoraji hemen hemen her yerden gelebilir, örn. Bağırsaktan, büyük yaralanmalara veya doğumdan sonra sekonder. Kanama genellikle damarın bloke edilmesi (embolizasyon), bir stent grefti ile kabın yeniden açılması veya acil cerrahi uygulanana kadar kanamayı durdurmak için bir balonun şişirilmesiyle durdurulabilir. Girişimsel radyoloji ayrıca, bazı ameliyatlar sırasında kanamayı önlemek için de kullanılır. anormal plasentadan kanama riski yüksek olan hastalarda (post partum hemoraji) sezaryen sırasında.


Damarlar

Akciğerdeki kan pıhtıları (pulmoner embolizm, PE): girişimsel radyologlar, kan pıhtılarını daha fazla PE’yi önlemeye başlamadan önce kan pıhtılarını yakalamak için 2 farklı tedavi şekli, cihazların yerleştirilmesi (inferior vena kava filtreleri) gerçekleştirirler. Çökmeye neden olan büyük bir PE varlığında, girişimsel bir radyolog kan pıhtısını kırmak ve kan akışını yeniden sağlamak için küçük kateter tüpleri kullanabilir.

Dilate damarlar (varisli damarlar): bunlar genellikle bacaklarda görülür, ancak pelvis veya skrotumda ortaya çıkabilir. Bunlar, ısıl işlemle (lazer veya mikrodalga) veya irritan ilaçlar ve embolizasyon teknikleri kullanılarak damarın bloke edilmesiyle tedavi edilebilir.

Tıkanmış damarlar: Bu, bazen damar içine geçen küçük bir kateter yoluyla kan pıhtılaştırma ilaçlarının (tromboliz) enjeksiyonu ile tedavi edilen damarlardaki (venöz tromboz, DVT) kan pıhtılaşması bağlamında ortaya çıkabilir. Bazı hastalar, pıhtı balon ve stentler kullanılarak parçalandığında, bir damardaki daralmanın bir sonucu olarak kan pıhtıları geliştirirler. Bazen göğüs bölgesindeki tümörler, genellikle bir stent ile hafifletilebilen yüz şişmesi, baş ağrısı ve diğer semptomlara neden olan bir damarı sıkıştıracaktır.


Vasküler girişim

Bu bazen girişimsel onkoloji olarak adlandırılır, ancak tedaviler benign koşullarda da etkilidir. IR terapileri aşağıdakiler için kullanılır:

  • Tümör / kanseri tedavi etmek (tümör ablasyonu, embolizasyon)

  • kanserin diğer sistemler üzerindeki etkilerini hafifletmek için, örn. gulet (özofagus), bağırsak, böbrek (nefrostomi) veya karaciğer (biliyer drenaj) tıkanıklığı

  • Göğüs veya karın bölgesindeki sıvı veya irin koleksiyonlarını boşaltmak için

  • Besleme tüpleri yerleştirmek (gastrostomi, jejunostomi)

  • Çökmüş omurga kemiklerini tedavi etmek (vertebroplasti)

Tümör terapileri:
Bu tedaviler, primer bölgedeki tümörleri küçültmek veya yok etmek veya başka bölgelere (metastazlar) yayılmışlardır. Bu artan bir ilgi alanıdır ve azaltılmış morbidite ile daha iyi sağkalım sağlar.

Karaciğer, böbrek ve diğer tümörler (örneğin, kemik, akciğer): bunlar genellikle ısı (radyofrekans, lazer, mikrodalga, ultrason) veya soğuk hasarı (kriyoterapi) içeren yıkıcı tedaviler (ablasyon) ile tedavi edilebilir. Tedavi, görüntüleme (ultrason, bilgisayarlı tomografi veya manyetik rezonans görüntüleme) kullanılarak gerçekleştirilir ve izlenir.

Uterin fibroidler: ağır adet kanaması ve ağrı, fibroidler olarak adlandırılan iyi huylu tümörler neden olabilir. Bunlar, büzülmeye yol açan kan damarlarını (rahim fibroid embolizasyonu, UFE) bloke ederek tedavi edilebilir. Embolizasyon bazen ilaç tedavisiyle (kemoembolizasyon) veya tümöre etkiyi hedefleyen radyoterapi (radyembolizasyon) ile birleştirilir ve kanser tedavisinin bazı yan etkilerini sınırlar.


Taş Hastalığı

Böbrek taşları nadiren ağrı, enfeksiyon ve böbreğin tıkanmasına neden olur. Enfeksiyon varlığında böbreğin tıkanması hızla geri dönüşü olmayan böbrek hasarına neden olacaktır. Girişimsel teknikler, idrarın deriden böbrek içine yerleştirilen çeşitli aletleri kullanarak taşmasını ve çıkarılmasını sağlamak için böbreğe bir tüp yerleştirmeyi (nefrostomi) içerir. Büyük böbrek taşları, küçük bir deri insizyonu yoluyla böbreğe bir tünel oluşturarak ve daha sonra bir endoskopu doğrudan böbreğe geçirerek, özel aletler ile taşı kırıp parçaları (perkütan nefrolitotomi) çekerek en iyi şekilde ele alınır.

Safra taşları ; 

En sık görülen üst abdominal bozukluklardan biridir. Çoğu laparoskopik cerrahi tarafından ele alınmaktadır. Taşlar veya tümör safra kesesinin karaciğeri boşalttığında bu sarılığa neden olur, bu genellikle boğazdan (endoskopi) geçen bir teleskopla tedavi edilir, ancak bazen taşları çıkarmak için kateter tüplerini karaciğere yerleştirerek drenaj yapmak için girişimsel bir radyolog gerektirir.


Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
logo

Sitemiz, 15.02.2008 tarihli ve 26788 sayılı Sağlık Bakanlığı'nın 29 uncu maddesi uyarınca sunduğumuz hizmetler hakkında bilgilendirme ilanı ve duyurusu kapsamında hazırlanmıştır. Bu web sitesi kullanımları için Clinista Health Services tarafından özel olarak tasarlanmıştır. İhtiyaç duydukları ihtiyaçlar, yaygın olarak kullanılan işlemler hakkında bir arşiv bilgi sitesidir.

Haberler

Copyright by Sosyaldr.com 2017. All rights reserved.