DHI Saç Ekimi

DHI yani “Direct Hair Implantation” aslında yeni olmayan fakat son zamanlarda tekrar ilgi duyulan bir saç ekim tekniğidir. Saç dökülmesi sorunu yaşayan kişiler genellikle DHI ve Mikro-FUE arasında tercih yapmakta zorlanmaktadır. Burada yöntemi seçmeden önce beklentilerinizi öğrenmek ve size göre hangi yöntemin daha uygun olduğunu önermek bir çok deneyim cost/effectivity analysis gibi teknik konular içerir.

Saç ekimi tekniğine karar vermeden önce mutlaka analiz yaptırmanızı ve sizin durumunuza en uygun tekniği hekiminiz ile beraber seçmenizi tavsiye ederiz.

DHI Saç Ekimi Nasıl Uygulanır?

Bu teknikte Mikro Fue ile aynı şekilde ense bölgesinden greftler alınır. Greftler dışarıda minimum süre tutulur ve hemen ekim yapılmaya başlanır. Böylece daha sağlıklı ve güçlü saçlar nakledilmiş olur. Saç ekimi yapılacak yere kanal açılmaz ve özel uçlar kullanılarak saçlar bekletilmeden nakledilir. Saçların ekileceği yerler hazırlanmadığı için zamandan tasarruf edilir ve alınan saçlar hemen geri ekilir.
Ekilen saçlar daha sağlıklı ve canlı olduğu için hemen uyum sağlar. Tek seansta mikro fue yöntemine göre daha az saç nakli yapmak mümkündür. Saç kökleri ekilirken ağrı, acı hissetmesiniz. Nakledilen saç sayısının daha az olmasından ve daha az travma oluşmasından dolayı iyileşme geleneksel FUE ve FUT yöntemine göre daha hızlı olabilir

DHI Saç Ekimi Tekniği ve FUE Saç Ekimi Tekniği Farkları

FUE tekniğinde alınan greftler direkt olarak başa nakledilmez. Saç kökleri özel bir iyileştirme sürecine tabi tutulur. Ekime hazır hale gelen greftler için başta mikro cerrahi bıçaklar yardımıyla kanallar açılır. Daha sonra saç ekim işlemi gerçekleştirilir.

DHI tekniğinde ise ekim choi pen denilen kalemler yardımıyla alım işleminden hemen sonra yapılmaktadır. Choi implanter yardımıyla aynı anda kanal açım ve ekim işlemi gerçekleştirilir. Saçlar ekilirken saçların çıkış yönü, sıklığı gibi unsurlar gözetilerek ekim yapılır.
FUE tekniğine nazaran biraz daha zahmetlidir ve genellikle daha uzun sürer.

DHI Yöntemine karar vermeden önce:

FUE mi DHI mı gibi sorular ile saç ekiminde cerrahi yöntem seçimini saç restorasyon uzmanınıza bırakmak sizin açınızdan en doğru karardır. Yapılan tanıtımlarda her tekniğin avantajlı yanları anlatılır fakat doktorunuz operasyonu uygulayan kişi olarak cerrahi tekniği seçerken birçok yönden düşünmektedir. Bu noktada yöntem seçimi doktorunuz ile tartışılarak karar verilmesi gereken bir süreçtir.

DHI Tekniğinin Avantajları:

  • Saçların kesilmeden ekim yapılabilmesi
  • Sıklaştırma işlemlerinde daha çok tercih edilmesi
  • Saç köklerinin izole ortamda daha az süre kalması
  • Cm2 başına daha fazla kök nakli şansı tanıması
  • Travmanın daha az düzeyde olması

DHI Tekniğinin Dezavantajları:

  • Ekim sırasında daha fazla rebound görülmesi
  • Büyük alanları kapatmak adına 2-3 seans gerekmesi
  • Tek seansta 1.500-2.000 foliküler ünite ekilebilmesi
  • FUE tekniğinden daha maliyetli olması
  • Saç foliküllerinin ekim sırasında uygulanan basınç ile daha fazla travmaya maruz kalabilmesi

Bilgilendirme ve tanıtım kapsamında sitemizde yanıltıcı, abartılı, doğruluğu bilimsel olarak kanıtlanmamış bilgiler ve talep yaratmaya yönelik açıklamalar yer almamaktadır. Tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz. 

 

ARA