fbpx
Clinista™ 2016 | Saç Ekimi
sıkça sorulan sorular
Saç-ekimi @tr

Saç Ekimi Öncesi Yapılması Gerekenler

Son dönemde popülaritesini gittikçe arttıran ve gelişen tıp teknolojisi ile daha efektif tedavi teknikleri ile hayata geçirilmeye başlanan saç ekimi tedavisinde, operasyon öncesi alınması gereken önlemler tedavi başarısı üzerinde etki sahibidir ve uygulaması oldukça kolay birkaç noktaya dikkat edildiği takdirde operasyon öncesindeki süreç kolaylıkla kontrol altına alınabilir.

Saç Ekiminden Önce Yapılması Gerekenler : 6 Kritik Nokta

Estetik bir görünüme sahipken bireye özgüven veren saçların, çeşitli nedenlerden ötürü dökülmesi ve saç seyrekliği yahut kellik olarak ifade edilen durumun ortaya çıkması hiç şüphesiz bireyin sosyal yaşam içerisinde özgüveni üzerinde doğrudan etkilidir. Özellikle 21. yy. tıp teknolojisinin saç ekim faaliyetleri noktasında gösterdiği hızlı değişim ve gelişim, saç dökülmesinin bir problem olarak anılmamasına hayli katkı sağlamıştır. Her ne kadar teknolojinin getirisi olarak saç ekim operasyonlarının başarı düzeyi artış gösterse de, bireyin saç ekimi öncesi ve sonrasında dikkat edilmesi gereken faktörler ile ilgili yeterli düzeyde bilgi sahibi olması ve bu faktörleri hekim tavsiyesi doğrultusunda uygulaması operasyonun başarı ve fayda düzeyi açısından oldukça kritiktir.

Saç ekimi tedavisini bütünsel bir süreç olarak ele almak ve bu süreci de operasyon öncesi, operasyon ve operasyon sonrası olmak üzere üç temel kısıma ayırmak gerekir. Saç ekimi öncesindeki süreç çoğu zaman göz ardı edilse de, saç ekim operasyonunun başarıya ulaşması noktasında en az diğer iki kısım kadar öneme sahiptir ve bu nedenle sürecin kesin olarak hekim eşliğinden yürütülmesi gerekir. Saç ekimi öncesi üzerinde durulması gereken noktaları temel olarak 6 faktör çerçevesinde değerlendirmek mümkündür.

  1. Sürecin Operasyonu Gerçekleştirecek Hekim ile Planlanması : Operasyon öncesinde dikkat edilmesi gereken ilk nokta; operasyon sürecinin hekim görüşleri dikkate alınarak planlanmasıdır. Operasyon öncesinde yapılacak olan bu planlama, saç ekimi sonrası iyileşme periyodunu ve operasyonunun başarısını doğrudan etkileyeceğinden çıkış noktası olarak kabul edilir. Bunun yanında; saç ekiminden sonra dikkat edilmesi gereken etkenler bu aşamada değerlendirilir ve program bu etkenler göz önünde bulundurularak oluşturulur. Örneğin; saç ekim operasyonu geçiren bir hastanın uzun sayılabilecek bir süre ( uzman tavsiyesi 3 ay ) deniz ve kumdan uzak durması gerekir. Dolayısıyla tatile çıkmadan kısa bir süre önce yaptırılan saç ekim operasyonları planlarınızı ve sağlığınızı alt üst edebilir. Hekim ile iletişimde kalınmasının bir diğer faydası da, saç ekimi operasyonlarında uzman desteğine her an ihtiyaç duyulmasıdır. Yine operasyon öncesindeki süreçte var ise kronik hastalıklar ve alerjen durumların hekime tüm şeffaflıkla iletilmesi gerekir. Bu durum her ne kadar düşük bir ihtimal de olsa, operasyon esnasında gelişmesi muhtemel komplikasyonlara önlem alınmasına yardımcı olur.
  2. Operasyon Öncesi İlaç Kullanımı :  Saç ekimi öncesinde ilaç kullanımıyla ilgili genel bir kısıtlama bulunmamakla birlikte, kan sulandırıcı etkiye sahip ilaçların kullanımından uzak durulması kesin olarak tavsiye edilir. Bu izolasyonun operasyon öncesindeki 7-10 günlük süreç boyunca devam ettirilmesi yeterli olacaktır.
  3.  Alkol ve Sigara Kullanımı : Saç ekimi sonrası alkol ve sigara kullanımında olduğu gibi saç ekimi öncesinde de bu iki maddeden kesinlikle uzak durulmalı ve operasyon başarısının pozitif yönde ivmelenmesine zemin hazırlanmalıdır. Kan sulandırıcı ilaçlarda olduğu gibi alkol ve sigarada da operasyon öncesindeki 7-10 günlük süreçte bu iki maddeden uzak durmak yeterlidir.
  4. Operasyon Öncesi Saç Temizliği ve Kıyafet : Opersyon öncesinde saçların yıkanarak saç ekim merkezine saç derisi temizlenerek gelinmesi gerekir. Burada kimyasal içeriği kuvvetli şampuanlardan ziyade doğal şampuanların kullanılması önerilir. Kıyafet kısmında ise dikkate edilmesi gereken; giyinmesi ya da çıkartılması esnasında hiçbir şekilde saç ile temas etmeyecek bir giysinin tercih edilmesi gerektiğidir. Uzmanların bu noktada önerisi ve ısrarının gömlek tarzı kıyafetler olduğunun altı çizilmelidir.
  5. Beslenme : Saç ekimi öncesi beslenmenin kapsamı diğer faktörlere kıyasla daha dardır ve operasyon öncesinde sindirim sistemini zorlayacak besinlerin tüketilmemesi önerilir. Dolayısıyla operasyon öncesinde halk arasında hafif öğün olarak tabir edilen beslenme metodu tercih edilmelidir.
  6. Saçın Kimyasal Maddelerden Uzak Tutulması : Saçın kimyasal maddelerden uzak tutulması yalnızca saç ekimi öncesi için değil saç sağlığı için de oldukça önemli bir noktadır. Operasyon öncesi perspektiften değerlendirme yaparsak; saç kremi, jöle ya da birtakım kimyasal maddeler operasyondan önce kesinlikle saça sürülmemelidir.

Saç ekiminden sonra yapılması gerekenler başta olmak üzere hizmet alanımızın temelini oluşturan saç ekimi Pendik ile ilgili bizimle iletişime geçebilir ve ücretsiz danışmanlık hizmetimizden faydalanabilirsiniz !

Saç ekim süreciyle ilgili merak edilen her şey Clinista'da.

Saç Ekim Süreci Nasıl İşler ?

Bir önceki paragraflarda ifade edildiği gibi saç ekimi bütünüyle bakıldığında bir süreçtir ve bu süreç temel olarak üç aşamada inlenir. Operasyon öncesindeki süreç içerisinde operasyonun ve operasyon sonrasındaki sürecin planlaması yapılarak, tüm geçişlerin eksiksiz şekilde sağlanması hedeflenir. Her ne kadar medikal bir tedaviymiş gibi gözükse de saç ekimin artan popülaritesi ‘sağlık turizmi’ kavramının gelişiminde lokomatif görevi görmüştür ve bu açıdan bakıldığında tedavi sürecinin tüm yönleriyle detaylandırılmasının gerekliliği daha net görülür. Operasyon esnasındaki müdahalelerin tümü Clinista Uluslararası Sağlık Merkezi bünyesinde yer alan uzman hekimler tarafından planlanıp uygulanır ve başarı üzerindeki önemli etkenlerden biri olan hekim tecrübesi de ön plana çıkar.

Saç ekimi operasyonu sonrasında iyileşme sürecinin, operasyon öncesinde olduğu gibi hekim ile iletişimde kalarak yürütülmesi ve hekim tavsiyelerine mümkün olan en üst düzeyde uyularak geçirilmesi gerekir. Aksi takdirde başarılı bir operasyon süreci geçirilmiş olsa dahi saç köklerinin zarar görmesi ve saç ekiminin başarısızlık ile sonuçlanması ihtimali ortaya çıkar. Tüm bunlara bakıldığında; saç ekiminin işleyiş olarak oldukça basit bir sürece sahip olduğunu ve temel doğrular üzerinde  hareket edildiği takdirde fayda düzeyinin maksimum seviyeye yaklaşacağının altını kalın çizgilerle çizmek gerekir.

https://www.youtube.com/watch?v=6Qi5JOJwvF0