Clinista Healthcare™ 2016
sıkça sorulan sorular
Saç ekimi

Saç Ekiminden Sonra Alkol ve Sigara Kullanımı

Gerek saç ekimi öncesinde, gerekse de saç ekimi sonrasında üzerinde durulması gereken ve doğrudan tedavinin başarısını etkileyen birçok faktör vardır. Bu faktörler içerisinde alkol ve sigara, saç ekimi öncesinde dikkat edilmesi gerektiği gibi saç ekiminden sonra da dikkat edilmesi gerekenler kategorisine dahil edilmesi yönüyle diğerlerinden ayrılır. Dolayısıyla saç ekiminden sonra alkol ve sigara kullanımı çerçevesinde gelişmesi muhtemel problemler üzerinde durmak ve bu problemlerin tedavinin başarısı üzerindeki etkisinden etraflıca bahsetmek gerekir.

Saç Ekiminden Sonra Alkol Kullanımı

Hiç şüphesiz alkol kullanımı solunum ve dolaşım sistemi başta olmak üzere vücut fonksiyonlarının önemli bir kısmını sekteye uğratır. Alkol kullanımı saç ekimi açısından değerlendirilecek olursa, ilk olarak değinilmesi gereken nokta; saç ekimi öncesinde kan sulandırıcı etki yapan ve dolayısıyla pıhtılaşmayı zorlaştıran ilaç ve maddelerden uzak durulması gerektiği etrafında gelişir.

Saç ekimi sonrası alkol kullanımı ile ilgili alkolun sulandırıcı etkisi göz önünde bulundurulmalıdır.
Saç ekimi sonrasında gerek alkol gerekse de sigara                            kullanımından uzak durulmalıdır.

Alkolun kan sulandırıcı özelliği olduğunda dolayı saç ekim operasyonunda en az 1 hafta önce bırakılmış olması gerekir. Aksi takdirde operasyon esnasında meydana gelmesi muhtemel olası bir kanamalı komplikasyonda pıhtılaşmanın zorluğu, operasyon başarısı üzerinde aksi yönde büyük bir etki yapacaktır.

Bu noktada üzerinden durulması gereken kısım; “Saç ekiminden sonra alkol ne zaman alınır ?” sorusudur. Saç ekiminden sonra alkol kullanımı noktasında zaman dilimi açısından bakıldığında uzmanların her ne kadar farklı görüşleri olsa da; genel itibariyle operasyondan sonraki 2 haftalık süreç içerisinde alkol kullanımından kesinlikle uzak durulması gerektiği ortak görüş kabul edilmiştir.

Burada altı çizilmesi gereken kısım; 2 haftalık sürenin kesinlikle azaltılmaması, mümkün ölçüde operasyon sonrasında alkolden uzak durulan zaman periyodunun uzatılması gerektiğidir. Özellikle saç ekim operasyonundan üst düzey verim alma ve iyileşme sürecinin kısaltılmasın noktasında “Saç ekiminden sonra alkol ne zaman alınır ?” sorusuna verilecek yanıtın taşıdığı önem göz ardı edilmemelidir.

Tüm bunlara bakıldığında; “Saç ekiminden sonra alkol neden yasak ?” sorusuna verilebilecek yanıtları en genel haliyle şu şekilde sıralamak mümkündür;

  • İyileşme sürecinin mümkün ölçüde hızlandırılması,
  • Operasyon sırasında komplikasyon gelişmemesi
  • Saç köklerinin en kısa sürede, en sağlam şekilde deriye tutunması nedeniyle saç ekimi sonrası alkol kullanımı uzman hekimler tarafından yasaklanmıştır.

Görüldüğü üzere alkol kullanımı saç ekimi öncesinde ve sonrasında dikkat edilmesi gereken faktörler içerisinde kritik bir yer ve öneme sahiptir.

Saç Ekiminden Sonra Sigara Kullanımı

Saç ekiminden sonra sigara noktasında referans alınabilecek temel noktalar hiç şüphesiz operasyon sonrası alkol kullanımı ile paralellik gösterir. Burada sigarayla ilgili ayrı bir parantez açılarak değinilmesi gereken nokta; saç ekimi sonrası sigara kullanıldığı takdirde iyileşme sürecinin büyük ölçüde uzayacağı ve greftlerin saç derisine tutunma yüzdesinin azalacağıdır.

Saç ekiminden tam verim alınabilmesi adına saç ekimi sonrası sigara kullanılmamalıdır.
Saç ekimi sonrası sigara kullanımı,                      operasyondan alınacak verimin azalmasına              sebep olur.

Saç ekiminden sonra sigara kullanımıyla ilgili önemli nokta; sigaranın kandaki oksijen miktarını azaltmasıdır. Sigara vücut dokularının ihtiyaç duyduğundan daha az oksijen temin edilmesi, birtakım cerrahi işlemlere maruz kalan ve rejenere olması gereken dokuların iyileşme sürecini sekteye uğratacaktır. Buna ek olarak; saç köklerinin yeterince kuvvetlenememesi ve uzama sürecinin gecikmesi de, saç ekiminden sonra sigara kullanımıyla ilgili ortaya çıkan problemlerdendir.

Dolayısıyla saç ekimi sonrası alkol ve sigara kullanımı 2 haftadan az olmamak kaydıyla mümkün olabilecek en uzun süre bırakılmalı ve saç ekim operasyonundan alınacak verimin yanında iyileşme sürecinin de üst düzeye çıkartılması hedeflenmelidir.

Hiç şüphesiz bu noktada hastaların kafasında soru işareti oluşturabilecek temel soru; “Saç ekimi sonrası sigara içtim, ne yapmam gerekir ?” sorusudur. “Saç ekimi sonrası sigara içtim.” ifadesini kullanan bir hastanın yapması gereken ilk ve en önemli faaliyet; sigarayı en azından 2 haftalık zaman zarfı için kesin suretle bırakmasıdır. Buna ek olarak; vakit kaybetmeden hekim ile iletişime geçilmesi ve saç köklerinin herhangi bir zarara uğrayıp uğramadığının kontrol edilmesi gerekir. Dolayısıyla saç ekimi sonrası sigara içtim çizgisindeki hastaların telaş yapmaması ve durumu hekim ile birlikte değerlendirmesi gerektiğinin altı çizilmelidir.

Saç Ektirdikten Sonra Kısaca Dikkat Edilmesi Gerekenler

Saç ekimi sonrası sigara ve alkol kullanımı dışında da dikkat edilmesi gereken bazı kurallar mevcuttur. Saç ektirdikten sonra kısaca dikkat edilmesi gerekenler aşağıdaki gibidir:

  • Stresli ortamlardan uzak durun.
  • Doktorunuzun kullanmanızı önerdiği ilaç ve ürünleri kullanın.
  • Saç ekimi yapılan bölgenin üzerine yatmayın ve herhangi bir nesne ile temas ettirmeyin.
  • Yeterli uyku almaya özen gösterin.
  • Saç ekimi sonrası prosedüre adım adım uyun, gerekli pansuman ve kontrolleri gerçekleştirin.
  • 2 hafta süre ile ağır aktivitelerden uzak durun.
  • Saç ekimi sonrası oluşan kabuklanmalara müdahale etmeyin, saç derinizi her türlü dış etkiden koruyun.