Clinista Healthcare™ 2016
sakal ekimi
Sakal Ekimi

Sakal Ekimi Sonrası

Estetik medikalin önemli faaliyet alanlarından biri de hiç şüphesiz sakal ekimidir ve saç ekim operasyonlarında olduğu gibi sakal ekiminde de operasyon öncesindeki ve sonrasındaki sürecin doğru yönetilmesi müdahalenin verimini arttırarak kıl köklerinin sağlıklı bir şekilde gelişimine temel hazırlar. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığında sakal ekimi sonrası izlenilmesi gereken doğru müdahaleler ve dikkat edilmesi gereken noktalara değinmenin gerekliliği net bir şekilde görülür. Sakal ekimi sonrasında karşılaşılan temel problemlerden olan; kızarıklık ve kabuklanmadan bahsetmeden önce genel ifadelerle sakal ekimi operasyonlarından bahsetmek, konu bütünlüğüne katkı sağlayan bir yaklaşım olacaktır.

Sakal Ekimi Operasyonları

Estetik görünümün vazgeçilmezlerinden biri olan sakal ve bıyıklar hiç şüphesiz bireyin özgüveni üzerinde doğrudan etki sahibi olması dolayısıyla oldukça hassas davranılan kıl kökleridir ve eksikliği ya da yokluğunda ortaya çıkan memnuniyetsizliğin giderilmesi adına çeşitli tedavi teknikleri geliştirilmiştir. Günümüz gelişen tıp teknolojisinde oldukça aktif olarak kullanılan ve öyle ki sağlık turizminde de önemli bir yere sahip olan sakal ekimi; çeşitli nedenlerden ötürü sakal ve bıyıkların çıkmaması, seyrek çıkması ya da dökülmesi gibi durumlarda sakal ve bıyıklara estetik bir görünüm kazandırmayı amaçlayan bir tedavi tekniği olarak tanımlanabilir.

Saç ekiminden farklı olarak sakal ekiminde yalnızca FUE tekniği kullanılır ve FUE tekniği ile ensedeki kıl köklerinden alınan hücreler ekim yapılacak olan bölgeye delikler açılarak yerleştirilir. Burada FUE tekniğinin önce çıkan iki avantajı; operasyonun oldukça hızlı bir şekilde gerçekleşmesine imkan verebiliyor olması ve ekim yapılan kıl köklerinin hava ile minimum teması neticesinde operasyonun veriminin üst seviyeye taşınmasını tetiklemesi olarak ifade edilebilir.

Sakal ekimi operasyonlarında FUE tekniği tercih edilir.

Sakal ekimi operasyonlarıyla ilgili değinilmesi gereken son temel nokta; ekim bölgesinin belirlenmesi ve ekim yoğunluğudur. Burada tedaviyi görecek olan bireyin talepleri esas alınsa da, hekimin gerekli kontrolleri yaptıktan sonra ekim çizgisinin çizileceğinin altını çizmek gerekir. Yine bu aşamada dikkat edilmesi gereken bir aşama da; ekimin kılların çıkış yönünde yapılmasıdır. Doğru metodoloji ile yapılan ekimlerde kıl köklerinin tam anlamıyla beklenen normalleşme seviyesini yakalayabilmesi adına 6 ile 9 ay gibi bir zaman periyodu gereklidir ve bu periyodun uzaması ya da kısalması durumlarında bireyin fizyolojik özellikleri, operasyon ve sonradaki sürecin etken rol oynadığı unutulamamalıdır.

Saç ekimi ile kıyaslandığında sakal ekimi sonrası dikkat edilmesi ve üzerinde durulması gereken alanların daha kısıtlı olduğunu ve temel olarak;

  • Kızarıklık ve kabuklanma,
  • İyileşme süreci,
  • İlk yıkama ve tıraş,
  • Bakım süreci

olarak dört aşamaya ayrılabileceği ifade edilmelidir. Bu aşamalandırmada ilk olarak kızarıklık ve kabuklanmanın ifade edilmesinin nedeni; ekim sonrasındaki ilk süreçte ortaya çıkan bu durumların çoğu zaman hastaların endişeye sevketmesi ve yanlış uygulamalara yönlendirmesidir. Dolayısıyla sakal ekimi sonrasındaki süreci bir önceki satırlarda sıralandığı şekliyle incelemek daha doğru bir yaklaşık olacaktır.

Sakal Ekimi Sonrası Kızarıklık ve Kabuklanma

Sakal ekimi sonrası görülen kızarıklık ve kabuklanma durumları oldukça basit komplikasyonlar olup zamana bağlı olarak ortadan kalkacak olan tepkilerdir. Operasyon sonrasında ekilen kıl köklerinde sivilce tarzı kızarıklıkların görülmesi FUE tekniğinin uygulanmasına bağlı olup normal karşılanması gereken ve herhangi bir şekilde müdahale gerektirmeyen bir durumdur. Kabuklanma ise kıl köklerinin delikler şeklinde ekilmesi ile ortaya çıkmakla birlikte müdahale noktasında kızarıklık ile aynı özellikleri taşıyan bir komplikasyondur.

Burada dikkat edilmesi gereken; kızarıklık ve kabuklanma durumlarının normal süreç içerisinde kalması adına sakal ekilen bölgenin herhangi bir şekilde fiziki temastan uzak tutulmasıdır. Burada ekim yapılan bölgeye temasın önlenmesi hem operasyon sonrası bakteri oluşumunu önleyecek hem de köküne tutunmaya çalışan kılların yapısına zarar verilmemesini sağlayacaktır. Nitekim kabuklanma durumu çoğu zaman 3. gün itibariyle ortadan kalkmaya başlayacak ve kızarıklıklar da yine zamana bağlı olarak kısa süre içerisinde azalarak yok olacaktır.

Tüm bunlara bakıldığında; sakal ekimi sonrası kızarıklık ve kabuklanma durumunun operasyonel süreç içerisinde normal karşılanması ve herhangi bir anormallik oluşmaması adına kıl köklerinin fiziksel müdahalenin uzak tutulması gerektiğinin altı kalın çizgilerle çizilmelidir.

Sakal Ekimi Sonrası İyileşme Süreci

Yaklaşık 3-6 saat süren sakal ekimi operasyonları sonrası iyileşme süreci, müdahale edilen bölgenin yüz gibi hassas bir bölge olması dolayısıyla saç ekimi sonrası iyileşme sürecine kıyasla daha uzun sürer ve bu durum bir önceki paragraflarda ifade edilen fiziksel temastan uzak durma süresinin uzamasına neden olarak hastaya zaman zaman zor anlar yaşatabilir. Sakal ekimi sonrası iyileşme noktasında en önemli ifade; operasyondan sonraki ilk 1 haftanın tüm süreci şekillendireceği ve yalnızca birkaç basit önlem ile bu sürecin kolaylıkla atlatılabileceğidir.

Sakal ekimi operasyonu sonrasındaki ilk 3 gün boyunca istirahat önerilmekle birlikte dikkat edilmesi gereken diğer noktalar şu şekilde sıralanabilir;

  • Saç ekimi sonrası alkol ve sigara kullamından olduğu gibi sakal ekiminde de operasyondan sonraki ilk 3 günde alkol ve sigara kullanılmaması tavsiye edilir. Bu durum iyileşme sürecinin hızlanmasına yardımcı olacaktır.
  • Kıl köklerinin deformasyona uğramaması adına başta cinsel ilişki ve spor olmak üzere terlemeye neden olacak faaliyetlerden uzak durulması gerekir. Buradaki durum saç ekimi sonrası terlemenin kapsamıyla aynı olup hedef; kıl köklerinin en sağlıklı şekilde yerine tutunmasını ve büyümesini sağlamaktır.
  • Kıl köklerine herhangi bir temas olmaması adına boğazlı kıyafetlerden ve atkı gibi ekim bölgesiyle temas etmesi muhtemel kıyafetlerden uzak durulması gerekir.
  • Operasyon sonrasında iyileşme sürecini hızlandırmak adına ufak çaplı bir beslenme programı uygulanabilir ve bu programda doku onarım yönüyle ön plana çıkan protein grubu besinlerinin ve özellikle A, E, C, D ve B7 ile B12 vitaminlerinin tüketilmesine özen gösterilebilir.
  • Ekim yapıldıktan sonra bir süre oldukça hassas olan ve köklerine tutunmaya çalışan kılların sağlığı adına uyku şekline de dikkat edilmelidir. Sırt üstü bir şekilde yatılması ve ekim yapılan bölgenin yastıkla mümkün olacak en az deerecede temas etmesi bu noktada uzmanlar tarafında önerilir.

Görüldüğü üzere saç ekim operasyonları sonrası dikkat edilmesi gerekenler ile eşleştirildiğinde sakal ekiminde iyileşme süreci üzerinde etki sahibi olan etkenlerin hemen hemen örtüştüğü net bir şekilde görülür. Bu noktada altı çizilmesi gereken son kısım; operasyon sonrası iyileşme sürecinin hekim ile koordineli bir şekilde yürütülmesi ve sürecin tümünden hekimin haberdar edilmesidir.

İyileşme süreci kapsamında sakal ekimi yaptırmak isteyenlerin en çok merak ettiği nokta; şok dökülme evresidir ve bu evre hastaların birçoğunda yüksek düzeyde tedirginliğe sebep olması dolayısıyla üzerinde durulması gereken bir alandır. Sakal ekimi sonrası şok dökülme normal karşılanması gereken bir süreç olup çeşitli faktörlere bağlı olarak zamanı değişkenlik gösterse de çoğunlukla operasyondan sonraki 2. haftada görülen bir durumdur. Bu evrede dökülen kıl kökleri ilerleyen süreçte tekrar çıkacak ve kıl köklerinin nitelik bakımından ivmelenmesi yaklaşık 2 yıl boyunca devam edecektir. Dolayısıyla şok dökülme evresinde herhangi bir şekilde paniğe kapılmak eksik bir yaklaşımdır.

Sakal ekimi sonrası ilk yıkama iyileşme sürecinde oldukça önemlidir.

Sakal Ekimi Sonrası İlk Yıkama ve Tıraş

Sakal ekimi sonrasında ilk yıkama ve tıraş hiç şüphesiz önemli aşamalardır ve bu aşamalarda alınacak yanlış kararlar kıl köklerinin sağlığını doğrudan etkileyecektir. Burada yıkama işleminin çoğu zaman sakal ekimi operasyonunun yapıldığı klinikte gerçekleştirildiğini fakat çeşitli nedenlerden ötürü zaman zaman hastaların ilk yıkamayı ev ortamında yapma durumunda kalkdıklarını belirtmek gerekir. Ev ortamında yapılan yıkamada özellikle dikkat edilmesi gereken alanlar; yıkama sonrası kızarıklık ve kabuklanmanın düzeleceğidir ve kabukların dökülmesi esnasında kıl köklerinin de bu kabuklarla birlikte dökülmemesi adına hassas davranılması gerekir. Sakal ekim operasyonu sonrasındaki 2-4 gün içierisinde gerçekleştirilen ilk yıkamayı; losyonlama, köpükleme ve yıkama şekilde üç aşamada incelemek mümkündür.